09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,620,000
 • Bán 5,752,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD17956.04
 • CAD19210.19
 • CHF25986.23
 • CNY3660.03
 • DKK3818.59
 • EUR28435.59
 • GBP32882.51
 • HKD3003.05
 • INR324.70
 • JPY213.01
 • KRW21.63
 • KWD79177.19
 • MYR5638.00
 • NOK2822.52
 • RUB355.39
 • SAR6344.39
 • SEK2822.45
 • SGD17586.88
 • THB751.07
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền